Dėl vaizdo stebėjimo vykdymo

Šiuo metu vienas aktualiausiai užduodamų klausimų bei nagrinėjamų atvejų yra vaizdo stebėjimas. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) sulaukia ne mažai skundų ar kitų pranešimų, dėl to šį mėnesį paskelbė rekomendacijas dėl vaizdo duomenų tvarkymo.

Jau teikėme atmintinę, dėl vaizdo duomenų tvarkymo, tačiau dar kartą atkreipiame į svarbiausius VDAI išskirtus akcentus:

1. Iš bendrųjų duomenų tvarkymo principų kylantys reikalavimai:

 1. Tinkamas duomenų subjektų informavimas. (pvz.: pateikiant duomenis asmuo turi žinoti, kam jie reikalingi)
 2. Duomenys tvarkomi tik tais tikslais, kuriais jie buvo renkami. (pvz.: sutarties sudarymui surinktų duomenų negalima naudoti tiesioginei rinkodarai vykdyti)
 3. Renkami tik tie duomenys, be kurių neįmanoma įgyvendinti teisėto tikslo. (pvz.: jeigu galima suteikti paslaugą be asmens vardo ar pavardės, šie duomenys neturi būti renkami)
 4. Tvarkomi tik tikslūs duomenys, netikslūs ar nereikalingi naikinami. (pvz.: pasikeitus telefono numeriui, numeris turi būti pakeistas)
 5. Duomenys saugomi griežtai nustatytu terminu, tik tiek, kiek būtina tikslams pasiekti. (pvz.: jeigu paslaugų teikimo tikslu duomenys tvarkomi 1 metus, jie negali būti tvarkomi 2 metus.)
 6. Pasiekus duomenų tvarkymo tikslą, užtikrinti saugotinų duomenų apsaugą ir panaikinti nereikalingus duomenis.(pvz.: jeigu duomenų nebereikia ir įstatymas nenumato privalomo saugojimo termino, juos privalu sunaikinti, jeigu įstatymas numato terminus, užtikrinama apsauga saugojimo laikotarpiu).
  1. Duomenų subjektų teisių gerbimas ir įgyvendinimas (pvz.: leisti susipažinti)
  1. BDAR reikalavimų laikymasis ir patvirtinimas ( pvz.: atskaitomybės principas)

2. Įprastai vaizdo stebėjimas vykdomas remiantis teisėtu interesu. Tačiau nusprendus vykdyti vaizdo stebėjimą svarbu įvertinti duomenų valdytojo ir duomenų subjekto interesų pusiausvyrą. Reikšminga atsižvelgti į :

 1. Duomenų valdytojo interesų teisėtumą.
 2. Vaizdo stebėjimo poveikį duomenų subjektui.
 3. Nustatyti teisių pusiausvyrą, kad duomenų valdytojo interesai nebūtų viršesni nei duomenų subjekto.
 4. Užtikrinti papildomas saugumo priemones.
 5. Nepamiršti, jog duomenų subjektas vis tiek turi teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Jeigu asmuo – duomenų subjektas , pateikia rimtų argumentų, kodėl nesutinkama su vaizdo duomenų tvarkymu, duomenų valdytojas turi nebetvarkyti jų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, jog yra tikrai įtikinamos priežastys, kurios galėtų būti viršesnės nei duomenų subjekto interesai. 
 6. Reikšminga užtikrinti skaidrumą.
 7. Prieiga turi būti suteikiama labai ribotam skaičiui asmenų.

Dėl teisių įgyvendinimo, reikšminga priminti, kad leidžiant asmeniui gauti įrašo kopiją, ji turi būti pateikta taip, kad nebūtų matomi trečiųjų asmenų veidai ir pan. Jeigu vaizdo įraše yra ir kitų asmenų, be duomenų subjekto, tai negali būti pagrindas neleisti susipažinti su asmens duomenimis. Dėl duomenų teikimo institucijoms, atkreipiame dėmesį, kad pagal BDAR valdžios institucijų prašymai atskleisti duomenis visada turi būti pateikiami raštu, būti pagrįsti ir nereguliarūs. Teisėsaugos prašymai turi būti vykdomi ir tam neturi įtakos duomenų subjekto nesutikimas.

Informacijos šaltinis: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija