Skolininko duomenų tvarkymas

Ne retai pasitaiko atvejų, kuomet įmonėms tenka ieškoti galimybių atgauti skolas, kurios atsiranda dėl neatsakingų vartotojų. Skolų išieškojimo procese neabejotinai tvarkomi asmens duomenys – vardas, pavardė, mokėtojo kodas, gimimo data, adresas ir kiti. Kadangi skolų išieškojimas kelia neigiamas pasekmes asmenims, suprantama, jog į tokių duomenų tvarkymą reaguojama itin jautriai, todėl tokių skundų apie netinkamą duomenų tvarkymą VDAI gauna itin daug. Pažymėtina, jog Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nedraudžia tvarkyti skolininkų asmens duomenų. Reikšminga tik laikytis atitinkamų taisyklių:

  1. Privalu laikytis duomenų tvarkymo principų.
  2. Užtikrinti duomenų saugumą, informacija apie skolininką neturi būti  atskleista asmenims, neturintiems teisės jos gauti. Skolininkų duomenys negali būti viešinami „gėdos tikslu“.
  3. Privaloma informuoti skolininką, jo duomenis perdavus skolų išieškojimo įmonei, tačiau sutikimo gauti nereikia. 

Informacijos šaltinis: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.