Asmens Duomenų Auditas

organizacijoje esančios asmens duomenų apsaugos situacijos analizė, kurio tikslas yra atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams patikrinimas.

Asmens duomenų apsaugos audito įmonėje, įstaigoje metu identifikuojami šie klausimai:

01

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

02

Tvarkomų duomenų identifikavimas

03

Nustatoma, kokių kategorijų fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi

04

Analizė, kokios yra naudojamos duomenų tvarkymo priemonės - pavyzdžiui, informacinės sistemos

05

Organizacijos darbuotojai, kuriems suteikiama teisė dirbti su asmens duomenimis; darbuotojų prieigos teisių mastas

06

Taikomos techninės ir organizacinės saugumo priemonės bei išvada, ar jos yra tinkamos atsižvelgiant į tvarkomų asmens duomenų kategorijas, tvarkymo mastą ir kt.

Atlikus organizacijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos auditą, galima daryti išvadą apie tai, kokie yra asmens duomenų tvarkymo procesai, kokia apimti turi būti tvarkomi asmens duomenys, identifikuojami pertekliniai asmens duomenys, nustatoma kokia dokumentacija turi būti parengta organizacijoje.

Susisiekite nemokamai konsultacijai

Nemokamai pakonsultuosime ir padėsime įvertinti ar Jūsų įmonei reikia atlikti duomenų auditą