Dokumentacija

Siekiant įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įtvirtintą atskaitomybės dėl tvarkomų asmens duomenų principą organizacija turi dokumentuoti, kokius asmens duomenis ir kokiais teisiniais pagrindais vadovaudamasi tvarko, kad prireikus galėtų įrodyti, jog organizacijoje laikomasi BDAR numatytų asmens duomenų tvarkymo principų.

Dokumentai kiekvienai organizacijai rengiami pagal poreikį.  Siekiant įvertinti kokie dokumentai turi būti parengti, būtina įvertinti asmens duomenų tvarkymo procesus bei jų apimtį.

Atsižvelgiant į organizacijos vykdomą veiklą, atitinkamai gali būti reikalingi šie asmens duomenų tvarkymą organizacijoje reglamentuojantys vidiniai teisės aktai: Asmens duomenų tvarkymo politika, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, Privatumo politika (internetinei svetainei), Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės, Pažeidimų dėl asmens duomenų tvarkymo nagrinėjimo ir informavimo tvarka, Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarka, Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, Vietos nustatymo įrenginių (GPS) naudojimo tarnybiniuose automobiliuose taisyklės ir kita.

Susisiekite nemokamai konsultacijai

Nemokamai pakonsultuosime ir padėsime įvertinti Jūsų poreikius