Naujienos

  • Ne retai pasitaiko atvejų, kuomet įmonėms tenka ieškoti galimybių atgauti skolas, kurios atsiranda dėl neatsakingų vartotojų. Skolų išieškojimo procese neabejotinai tvarkomi asmens duomenys – vardas, pavardė, mokėtojo kodas, gimimo data, adresas ir kiti. Kadangi skolų išieškojimas kelia neigiamas pasekmes asmenims, suprantama, jog į tokių duomenų tvarkymą reaguojama itin jautriai, todėl tokių skundų apie netinkamą duomenų tvarkymą VDAI gauna itin daug. Pažymėtina, jog Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nedraudžia tvarkyti skolininkų asmens duomenų. Reikšminga tik laikytis atitinkamų
  • BDAR NUOSTATŲ TAIKYMAS FIZINIAM ASMENIUI ATSKLEIDUS ASMENS DUOMENIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE BEI JURIDINIAM ASMENIUI VIEŠINANT ASMENS DUOMENIS SAVO TINKLALAPYJE. Turint sąsają su socialiniais tinklais ar galimybę palikti komentarus, svarbu suprasti, kaip galėtų būti sprendžiama situacija negatyvių pasekmių atvejais, kadangi duomenų valdytojas už savo svetaines atsako pats. Vadovaujantis BDAR fizinio asmens, paskelbusio tam tikrą informaciją, įskaitant kito fizinio asmens duomenis, socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Twitter“ ir kt.) atžvilgiu BDAR nuostatos nebūtų taikomos, jeigu tas fizinis asmuo
  • Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija vienoje iš rekomendacijų  atkreipia dėmesį į duomenų atkyrimą: 1. Juridinių asmenų darbuotojų duomenys: 1.1. Įmonės darbuotojų darbo elektroninio pašto adresai (vardas.pavarde@imone.lt) aiškiai yra susiję su konkrečiu asmeniu, todėl yra laikomi asmens duomenimis.  1.2. BDAR taikomas asmenims, kurie veikia kaip individualūs prekybininkai, partneriai ar įmonės direktoriai, kai informacija su jais yra susijusi kaip su asmenimis, o ne kaip su juridinio asmens atstovais. 2. Pseudoniminiai duomenys: 2.1. Duomenys, iš kurių pašalinta asmenį identifikuojanti
  • Šiuo metu vienas aktualiausiai užduodamų klausimų bei nagrinėjamų atvejų yra vaizdo stebėjimas. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) sulaukia ne mažai skundų ar kitų pranešimų, dėl to šį mėnesį paskelbė rekomendacijas dėl vaizdo duomenų tvarkymo. Jau teikėme atmintinę, dėl vaizdo duomenų tvarkymo, tačiau dar kartą atkreipiame į svarbiausius VDAI išskirtus akcentus: 1. Iš bendrųjų duomenų tvarkymo principų kylantys reikalavimai: Tinkamas duomenų subjektų informavimas. (pvz.: pateikiant duomenis asmuo turi žinoti, kam jie reikalingi) Duomenys tvarkomi
  • Kas jie? Be abejonės tinkamam paslaugų vykdymui, duomenų valdytojui tenka pasitelkti įvairių sričių paslaugų teikėjus – duomenų tvarkytojus. Tačiau, vertinant šį klausimą duomenų apsaugos apimtyje, itin dažnai kyla neaiškumų: kas laikytini duomenų tvarkytojais? Ar darbuotojai yra duomenų tvarkytojai? Kokie reikalavimai gali būti keliami ir kaip pasirinkti? Pirmiausia vertintina sąvoka: Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Tai reiškia, jog tai bet kuris