Duomenų tvarkymo veiklos įrašai

Organizacijos dokumentas, kuriame detaliai aprašytos atliekamos Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo operacijos, ir kurį privalo turėti parengtą organizacijos, atitinkančios numatytus kriterijus, pavyzdžiui, valdžios institucijos ir įstaigos. MB „Legitima“ teikiama paslauga apima duomenų tvarkymo veiklos įrašų poreikio nustatymą, veiklos įrašų parengimą, o esant poreikiui – atnaujinimą.

Pasitikrinkite, ar Jūsų organizacijai yra taikoma prievolė pildyti veiklos įrašus

Ar veikiate kaip valdžios įstaiga?
Ar įmonėje dirba daugiau nei 250 darbuotojų?
Ar teikiant paslaugas Jums reikia reguliariai tvarkyti asmens duomenis?
Ar tvarkote bent vieną iš šių duomenų: apie asmens sveikatą, religiją, kilmę, narystę profesinėje sąjungoje, lytinę orientaciją,  biometrinius ar genetinius duomenis?
Ar tvarkote duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas?